STØTTEFORENINGEN

Allinghams Venner 

Grønløkken 1 , 5000 Odense C 

VEDTÆGTER

STIFTET 2016

CVR nummer 37775037

Foreningens kontonummer er :  

Reg.nr 9570 kontonr. 12048408

 
Formand :                                         Rene Levin           email : r.levin@hotmail.dk
Næstformand :                                  Gert Sørensen                email : fear@mail.tele.dk
Kasser :                                             Karina Johansen          email : johansen7979@gmail.com
Facebook / Kommunikation :           Nønne Maalø Larsen   email : noenne.maaloe.larsen@hotmail.com
Revisor :                                           Lotte Thomsen  email : lotthoms@gmail.com
Revisorsuppleant  :                           Rikke Wesselhöft    email : rwesselhoeft@hotmail.com


Foreningen Allinghams Venner.

Foreningens formål er at støtte aktiviteter for talenthold ved Allingham Dance Team. Forenigen yder støtte med økonomisk, materiel eller anden hjælp, 

som talentholdene måtte have behov for. Midler til foreningens arbejde fremkommer dels ved sponsorater, fondsstøtte, indsamlinger

og dels ved overskud fra arrangementer foreningen afholder.